IMG_4231I samråd med Dansk Journalistforbund bringer vi denne dementi og erklæring.

Shark Gaming har i går skrevet en forklaring på deres Facebookside, som inderækker en række faktuelle fejloplysninger dels om Kenneth Lund som person og dels om Living Smart TV som firma.

Journalistforbundet har gennemgået sagen og er enige i at Shark Gaming har handlet ansvarspådragende og har derfor anbefalet at de stævner Shark Gaming til retslig behandling af sagen.

Da Shark Gaming har blokeret vores mulighed for at svare dem direkte på deres facebookside, bringer vi her en dementi af de vigtigste fejloplysninger og ønsker herfra ikke at diskutere sagen yderligere offentligt.

Ps. For god ordens skyld har vi her i dag taget kontakt til SG og har talt med såvel MT og DG med forslag om at lægge låg på sagen, således at begge parter trækker deres påstande tilbage. Ind til der er et forlig på plads, vælger vi hermed at følge Journalistforbundets anbefaling.

*************************

SG påstand: Living Smart TV påstår at Shark Gaming har dårlig økonomi.

KWL / LSTV afviser: Det er ikke korrekt. LSTV viderebragte SGs årsregnskab hvor de to direktører og selskabets revisor oplyser at økonomien er nødlidende, egenkapitalen er væk og at den fremtidige drift er truet. Det er ikke noget vi mener – det er noget selskabet selv oplyser. Disse oplysninger stemmer i øvrigt 100% med det MT og DG fra SG har oplyst såvel KWL samt CBV fra LSTV ved flere lejligheder, så sent som i to telefonsamtaler i dag.

Shark Gaming påstand: Det er løgn på at påstå at revisoren har skrevet noget negativt i regnskabet.

KWL / LSTV afviser: Dette er den enkeltstående mest ukorrekte påstand. Revisoren giver adskillige alvorligt negative oplysninger i årsregnskabet. SG har selv underskrevet disse i årsregnskabet. Revisoren oplyser sort på hvidt, at egenkapitalen er mistet, momsen er håndteret ulovligt, og at SGs fremtid er uvis.

Shark Gaming påstand: SG har aldrig indgået en endelig aftale med LSTV om sponsorat af esportsligaen Disruptor.

KWL / LSTV afviser: Falsk påstand. I efteråret indgik SG og LSTV en aftale om SGs sponsorat af LSTVs esportsliga til en samlet værdi af 320.000 kr. dækkende hele 2014. En del af denne betaling skulle foregå kontant og en del i form af computerudstyr til product placement i udsendelserne. SG bad om henstand med betalingerne på grund af dårlig økonomi. SG brød samarbejdet efter den bindende aftale var indgået og samarbejdet dels var annonceret og dels startet. SG bekræfter dette forhold i emails og telefonsamtaler, hvoraf LSTV bla. har optaget (fuldt lovligt) en samtale mellem KWL og SG, hvor SG flere gange bekræfter at aftalen var indgået og at man godt vidste at det var forkert at bryde aftalen. Vi har fået vurderet sagen og har afventet at starte et sag på de 320.000 kr. ind til vi havde nærmere kendskab til årsregnskabet. Denne retssag føres af Dansk Journalistforbund og starter i august 2014.

Shark Gaming påstand: Beløbet blev presset ud af SG, SG blev lovet 4 sponsorer i alt samt at størstedelen af SGs sponsorat skulle gå til aflønning af turneringens spillere.

KWL / LSTV afviser: Prisen blev aftalt med SG på møde og de valgte selv beløbets størrelse. Der har aldrig været lovning om et bestemt antal andre sponsorer og aflønning af spillere var først et forslag der kom til længe efter aftalens indgåelse, så det var aldrig en del af SGs beslutningsgrundlag. Det var penge LSTV valgte at betale af egen lomme i forventning om at det ville markedsføre projektet.

Shark Gaming påstand: Aftalen var kun mundtlig.

KWL / LSTV afviser: Ikke korrekt. Vi har skriftligt bekræftelse af aftalen med SGs direktør sendt pr. email og både hele og dele af sponsoratet er faktureret til SG, som ikke har overholdt deres betalingsforpligtelser ligesom de aftalte computerudstyr aldrig blev udleveret som aftalt.

Shark Gaming påstand: LSTV har beholdt udstyr der blev udleveret til brug for udsendelser og har nægtet at returnere det igen.

KWL / LSTV afviser: Ikke korrekt. Vi har returneret alt det vi har lånt som SG har bedt om. Dette kan naturligvis dokumenteres med trackingnumre på forsendelserne.

Shark Gaming påstand: KWL har gjort det til sin livsmission at få SG til at gå konkurs.

KWL / LSTV afviser: Ikke korrekt. Nok er vi frustrerede over at SG medførte et tab på over 300.000 kr. for os men vi har intet ønske om at nogen går konkurs og vi er sikre på at vi fremadrettet kan finde en løsning med SG hvor vi kompenseres i et vist omfang for at de brød aftalen om samarbejdet. De fleste har formentlig forståelse for at man ikke frivilligt smider 300.000 kr. ud af vinduet for sjovt og trækker på skuldrene.