Stor eftertragtelse af valuarvurderinger

1
1796

Det er vigtigt at prisfastsættelsen af andelsboligen er retvisende og at den giver mening for andelsforeningen. Flere vælger af denne grund at få en valuarvurdering, som et alternativ til en offentlig ejendomsvurdering. Dermed sikres det at vurderingen af ejendommen både er fair og retvisende. 

Samtidig er det dog vigtigt at dem der fortager vurderingen, har ekspertisen med sig og agerer professionelt. Det skal altså være en uvildig 3. mand, der sørger for vurdering, så der er gennemsigthed for alle involverede parter. 

5 grunde til at få en valuarvurdering:

  • Mere retvisende vurdering af ejendommen.
  • Mulighed for større gevinst.
  • Vurderingen foretages af en med høj ekspertise.
  • Der foretages en fysisk besigtigelse af ejendommen.
  • En generelt højere ejendomsvurdering.

Hvad er en valuarvurdering

En valuarvurdering er en måde at fastsætte værdien af ejendommen. Det gøres hovedsageligt for at kunne beregne andelskronen af den. 

Der er flere faktorer i spil ved en valuarvurdering for ejendom, end der er ved en offentlig ejendomsvurdering. Ved en valuarvurdering sker en fysisk besigtigelse af ejendommen, og dens beliggenhed, størrelse, stand osv. gennemgås af en godkendt valuar. Dermed kan der gives en præcis og retvisende vurdering af ejendommen. 

Offentlige ejendomsvurderingen er ikke lavet på et lige så nuanceret grundlag, og dette har betydning for ejendomsværdien. Generelt er offentlige ejendomsvurderinger nemlig ofte lavere end en valuarvurdering. Derfor vælger mange i stedet en autoriseret valuar, så de får en mere retvisende prisfastsættelse af deres andelsbolig. 

Det betyder, at den enkelte andelshaver har mulighed for at sælge den til en højere pris, og dermed få den størst mulige gevinst, i og med andelskronen kan reguleres efter vurderingen. 

Høj ekspertise

Hvis du gerne vil sikre dig en hurtigt og professionel vurdering fortaget af en med en høj ekspertise, så kan det være en idé at gøre brug af andelsvurderinger.dk. De har de en masse forskellig viden omkring flere forskellige ting, som man skal havde fokus på ved vurdering af andelsejendomme.

Udover ekspertisen omkring ejendomshandel har de ingeniører og bygningskonstruktører ansat til at besigtige ejendommene og vurdere dem. Vurderingen fortages af en uvildig 3. mand. Det betyder, at der er gennemsigthed for alle involverede parter. Du kan altså være sikker på at vurderingen er god og fair, samt giver mening for alle parter.

Hos andelsvurderinger.dk har de altså alt, hvad der skal til for at revolutionere valuarvurderingerne. Desuden er deres priser nemme at forholde sig til. Prisen for at valuarvurdering varierer afhængigt af antallet af opgange. Se deres gennemsigtige priser her

Når der er lavet en fysisk gennemgang af andelsboligen, og standen samt beliggenheden er vurderet, kan der udrettes en rapport. I denne fremgår den samlede tilstand af ejendommen og de forskellige mangler. Den er nem at tilgå og overskuelig, så det er nemt at anskue på hvilken baggrund vurderingen er fortaget. Nye regler om valuarvurdering
Der er i 2018 kommet ny lovgivning inden for valuarvurderinger. Denne sørger blandt andet for at øge gennemsigtigheden. Dermed afspejler andelskronen hele tiden de udsving, som der måtte være på ejendomsmarkedet. Det betyder at der med en ny valuarvurdering, gives en større indsigt i værdien af andelsboligen. 

Valuarvurderinger er kun gyldige i 18 måneder. Derfor bør der løbende blive foretaget nye valuarvurderinger. 

1 KOMMENTAR

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here